Bộ Quốc phòng thanh tra an toàn vệ sinh lao động tại Vùng Cảnh sát biển 2

Bộ Quốc phòng thanh tra an toàn vệ sinh lao động tại Vùng Cảnh sát biển 2

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa việc khám cận lâm sàng và phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa việc khám cận lâm sàng và phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế đối với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế đối với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Binh chủng Pháo binh

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Binh chủng Pháo binh