Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Binh chủng Hóa học năm 2022 và tháng đầu năm 2023, Thiếu tướng Hà Văn Cử khẳng định, thời gian qua Binh chủng Hóa học đã thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tham gia nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; xây dựng dự thảo Luật Phòng thủ dân sự; Đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2030, định hướng đến năm 2045...

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ tại Binh chủng Hóa học. Ảnh: KIM NGỌC 

Cùng với duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết và các sự kiện quan trọng của đất nước, các đơn vị tích cực đổi mới nội dung phương pháp tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; phối hợp hoàn thành tốt các cuộc diễn tập phòng thủ dân sự; diễn tập Chỉ huy-Tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ, ngoài thực địa; diễn tập vòng tổng hợp bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị cũng triển khai thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, năm 2022 có 26 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được nghiệm thu, trong đó có 4 đề tài được đánh giá nghiệm thu đạt xuất sắc. Các sản phẩm của chương trình đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính năng chiến thuật - kỹ thuật được các hội đồng khoa học công nghệ ngành đánh giá nghiệm thu, có chứng nhận kiểm định theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quân sự và ngành năng lượng nguyên tử. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị đạt kết quả tích cực; toàn Binh chủng vững vàng về tư tưởng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Phạm Hoài Nam, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: KIM NGỌC

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Binh chủng Hóa học năm 2022 và tháng đầu năm 2023; đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những điểm còn tồn tại cần khắc phục.

Về nhiệm vụ năm 2023 và thời gian tiếp theo, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Binh chủng Hóa học cần tiếp tục chủ động, nâng cao năng lực dự báo các vấn đề liên quan đến hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân để tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ; nâng cao năng lực phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân cho lực lượng vũ trang và xây dựng lực lượng Hóa học toàn quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: KIM NGỌC 

Cùng với duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó với các thách thức phi truyền thống; tổ chức chặt chẽ các cuộc diễn tập; triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kế hoạch của trên về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; triển khai công tác mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị năm 2023 bảo đảm chất lượng..., đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Binh chủng Hóa học tiếp tục tổ chức huấn luyện, đào tạo đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế; siết chặt kỷ cương, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ...

DUY ĐÔNG