Báo cáo tại hội nghị Đại tá Nguyễn Đình Hiền, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng hóa học khẳng định, năm 2022 Binh chủng Hóa học đã chủ động triển khai, chỉ đạo toàn diện công tác phòng hóa, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Điểm nổi bật đã thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xu hướng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (VKHDHL) của các nước; sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, làm cơ sở tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nhà nước trong lĩnh vực phòng chống VKHDHL, ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Cùng với đó các đơn vị trực thuộc và lực lượng hóa học toàn quân tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản thiết thực, vững chắc”; chủ động bồi dưỡng cán bộ các cấp, tập trung bồi dưỡng công tác tham mưu tác chiến hóa học, tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ, chiến thuật chuyên môn binh chủng, phương pháp luyện tập, sửa tập. Lực lượng hóa học chuyên môn tập trung đột phá nâng cao chất lượng hiệu quả trong diễn tập, hội thi, hội thao huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị có trong biên chế, trang bị khí tài mới, sát thực tế chiến đấu; tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống. Chú trọng huấn luyện cơ động trên mọi địa hình, thời tiết; kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện nâng cao khả năng cơ động hiệp đồng quân binh chủng cho bộ đội. Đối với công tác nghiên cứu khoa học, binh chủng cũng đã triển khai thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường chuyển tiếp và mở mới năm 2022 đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Cùng với đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh; tăng cường công tác hợp tác quốc tế khắc phục chất độc hóa học sau chiến tranh tại Việt Nam, binh chủng cũng thực hiện tốt các nội dung phục vụ công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả chiến tranh theo yêu cầu nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị cùng với ghi nhận những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác phòng hóa toàn quân năm 2022, Thiếu tướng Hà Văn Cử cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần nghiêm túc khắc phục. Về nhiệm vụ năm 2023 và thời gian tiếp theo Binh chủng Hóa học xác định chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo sát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nhà nước về xu hướng phát triển VKHDHL của các nước trên thế giới; tình hình về sự cố cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân; tình hình dịch bệnh; bảo đảm phòng hóa cho lực lượng vũ trang nhân dân, không để bị động, bất  ngờ. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình VKHDHL, sự cố  hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, nhất là những địa bàn trọng điểm; kịp thời báo cáo xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Các cơ quan, đơn vị Hóa học toàn quân triển khai thực hiện nghiêm chiến lược phòng thủ dân sự. Trong đó ưu tiên các các nội dung cấp bách đến công tác phòng hóa ứng phó các tình huống sự cố, thảm họa hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân trong tình hình mới. Duy trì có nền nếp công tác huấn luyện, đào tạo bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; thực hiện tốt cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện; vận dụng tốt kết quả hội thi phòng hóa toàn quân, hội thao quân sự quốc tế vào huấn luyện.

DUY ĐÔNG