Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình và Thiếu tướng Phạm Trường Sơn...

Thời gian qua, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch tháng 8-2023; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Điểm nổi bật là đã tham mưu với Quân ủy Trung ương báo cáo Bộ Chính trị hồ sơ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hoàn chỉnh các văn bản sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược quân sự, quốc phòng, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Cùng với triển khai chặt chẽ việc điều chỉnh tổ chức lực lượng, bảo đảm vũ khí trang bị, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức huấn luyện, giáo dục đào tạo cho các đối tượng bảo đảm nội dung, chương trình, kế hoạch; theo dõi, quản lý chặt chẽ các tuyến biên giới, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm về xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới. Thực hiện tốt công tác rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh các tổ, chốt khu vực biên giới phù hợp với tình hình nhiệm vụ; tăng cường tuần tra, tuyên truyền, xua đuổi, ngăn chặn tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển và bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển của ta.

Bên cạnh đó Bộ Tổng Tham mưu cũng đã chỉ đạo chặt chẽ việc tập huấn, diễn tập, hội thi, hội thao, bảo đảm an toàn; kịp thời tổ chức, huy động lực lượng phương tiện tham gia ứng phó, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của toàn quân thời gian qua; đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Phân tích tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tiếp theo, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm. Theo dõi, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm về xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới; tăng cường tuần tra, tuyên truyền, xua đuổi, ngăn chặn tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển và bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển của ta. Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị. 

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi hội thao cho các đối tượng, chặt chẽ, đúng chương trình kế hoạch..., Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tăng cường công tác kiểm tra khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, xây dựng tốt mối quan hệ cán-binh, chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ; tăng cường các hoạt động kiểm soát quân sự, kiểm tra các quân nhân và phương tiện quân sự hoạt động ngoài doanh trại, tuần tra, canh gác bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống; xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trong phạm vi Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Đối với công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu triển khai tốt hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và bảo đảm cho Hải đội dân quân thường trực tại Quân khu 9. Các địa phương chú trọng việc xây dựng và nhân rộng mô hình điểm đơn vị dân quân tự vệ, xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền; đồng thời tổ chức tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, giáo dục phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng...

DUY ĐÔNG

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.