Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy; xây dựng tiến trình biểu huấn luyện đối với Đại đội vận tải 25 và Đại đội 11; kiểm tra thực địa hệ thống thao trường kỹ, chiến thuật và nêu tình huống huấn luyện nội dung chiến thuật đối với Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 2). Đồng thời tiến hành kiểm tra quy trình các bước của một buổi bồi dưỡng cán bộ; kiểm tra thực hành bắn súng AK bài 1 đối với cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới của các phân đội thuộc Trung đoàn 2.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: TUẤN HUY 

Đối với từng nội dung kiểm tra, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã chỉ ra từng điểm mạnh, yếu trong công tác huấn luyện của đội ngũ cán bộ; đồng thời cũng nêu những kinh nghiệm để đội ngũ cán bộ huấn luyện của đơn vị nắm bắt ngay tại thao trường.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu đội ngũ cán bộ huấn luyện của Sư đoàn 3 tập trung dành thời gian cho việc học tập, nghiên cứu tài liệu. Trong thực hành huấn luyện bộ đội động tác phải hết sức chuẩn mực; chú trọng phương pháp huấn luyện để bộ đội nắm chắc nội dung. Quá trình huấn luyện cần dẫn chứng những ví dụ sinh động trong các cuộc chiến đấu của quân đội ta để truyền thụ kinh nghiệm cho bộ đội. Đối với huấn luyện chiến thuật cần tạo không khí sôi động trên thao trường, tránh sự nhàm chán, tẻ nhạt.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra kết quả bắn súng AK bài 1 đối với cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 2). Ảnh: TUẤN HUY 

Qua kiểm tra thực tế, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã kịp thời phát hiện và chỉ ra những bất hợp lý về phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ đồng thời yêu cầu Sư đoàn 3 phải có những giải pháp tập huấn bài bản và sâu kỹ hơn. Đối với một số vật chất mô hình học cụ, thao trường huấn luyện được thiết kế, xây dựng chưa thật phù hợp cũng cần có sự điều chỉnh sát yêu cầu thực tế huấn luyện bộ đội. Đặc biệt khi kiểm tra thực tế kết quả bắn súng AK bài 1 đối với đội ngũ, cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2 có kết quả khá tốt, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã biểu dương và yêu cầu những cán bộ này cần phải tiếp tục học tập, rèn luyện để nâng cao chất lượng huấn luyện và thành tích bắn súng cho chiến sĩ.

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe lãnh đạo Sư đoàn 3 báo cáo và ý kiến của các thành viên đoàn công tác, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhận thấy, năm 2022 và quý I năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trực cứu hộ, cứu nạn; duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của Bộ, Quân khu và xử trí tình huống phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đóng quân.

Trong công tác huấn luyện, sư đoàn triển khai xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn huấn luyện, kế hoạch bảo đảm an toàn trong huấn luyện. Tổ chức huấn luyện đầy đủ các nội dung theo đúng kế hoạch đã xác định; kiểm tra kết thúc huấn luyện 100% các khoa mục đạt khá và giỏi, quân số tham gia huấn luyện và kiểm tra luôn đạt và vượt trên 98,9% trở lên. Tổ chức, chỉ đạo và tham gia diễn tập Chỉ huy - cơ quan trên bản đồ và ngoài thực địa, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật các cấp theo kế hoạch, kết quả khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật của Sư đoàn 3 trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 và quý I năm 2023; chỉ rõ những điểm còn tồn tại, hạn chế; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn cần có những giải pháp khắc phục ngay những điểm còn tồn tại, hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra.

Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp Sư đoàn 3 tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 1... về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo. Duy trì nghiên nền nếp chế độ huấn luyện. Đột phá đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, tập trung bồi dưỡng tổ chức, phương pháp huấn luyện cho cán bộ cấp đại đội, trung đội; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao các cấp. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Tăng cường công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, duy trì nền nếp, chế độ huấn luyện. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm thành thục đội ngũ chiến thuật, bài bản, thiết thực, vững chắc, sinh động, nhất là huấn luyện trên thao trường; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập đối kháng cấp đại đội, tiểu đoàn cho cả bộ binh và binh chủng...

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Kiểm tra kết quả bắn súng AK bài 1 đối với cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 2). Ảnh: TUẤN HUY 

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu Sư đoàn 3 thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, duy trì nghiêm nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; tăng cường kiểm tra, nắm chắc tư tưởng quân nhân, kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Bên cạnh đó, sư đoàn cần duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, trọng tâm là công tác tham mưu, tổ chức, phương pháp huấn luyện, thông qua giáo án và bồi dưỡng cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, giáo dục pháp luật. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật trong thực hiện các nhiệm vụ. Bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn theo quy định, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ, chiến sĩ; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra lây lan trong đơn vị; duy trì tỷ lệ quân số khỏe bảo đảm cho huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ đạt 98,8% trở lên.

DUY ĐÔNG