leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi rút kinh nghiệm kiểm tra.
leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương động viên bộ đội tại thao trường huấn luyện của Trung đoàn 2, Sư đoàn 395.

Tại các phân đội và Trung đoàn bộ Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện; hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác hậu cần, bảo đảm đời sống bộ đội.

Đặc biệt, với tác phong sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ra thao trường kiểm tra một số nội dung huấn luyện chiến thuật và bắn súng bộ binh. Tại đây, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và yêu cầu đội ngũ các cấp khắc phục, nhất là tổ chức huấn luyện phải từ đơn giản đến phức tạp, bảo đảm bộ đội nắm chắc nội dung, thuần thục kỹ thuật, chiến thuật.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá: Năm 2022 và quý I-2023, Sư đoàn 395 đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc; chất lượng huấn luyện, SSCĐ, hội thi, hội thao được nâng lên rõ rệt; công tác quản lý quân số, xây dựng chính quy có chuyển biến tích cực; bước đầu đã khắc phục được căn bệnh thành tích, hoàn thành nhiệm vụ đã đi vào thực chất.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 395.

Trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Sư đoàn được giữ vững; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính kịp thời, hiệu quả, đời sống, cán bộ chiến sĩ được nâng lên. Năm 2022, 100% trung đoàn đạt đơn vị “huấn luyện giỏi”, Sư đoàn được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Trong thời gian tới, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 395 quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương và nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 3 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ, tích cực đổi mới, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm; chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là phương pháp huấn luyện đối với cán bộ cấp phân đội; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập bắn đạn thật, diễn tập chỉ huy cơ quan sát với thực tế trong thời gian chuẩn bị ngắn. Phấn đấu kết quả kiểm tra đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn trong huấn luyện; tham gia các cuộc hội thi, hội thao do Bộ và Quân khu tổ chức đạt kết quả tốt.

Phối hợp với các lực lượng, nắm chắc địa bàn nơi Sư đoàn đóng quân, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ trong dịp lễ, sự kiện chính trị của đất nước.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 395 thực hành các nội dung chiến thuật, bắn súng tại thao trường. 

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt quy định về tổ chức biên chế; tăng cư­­­ờng công tác giáo dục chính trị, định h­­­ướng tư­­­ tư­­­ởng, giải quyết tư tưởng một cách thấu đáo, toàn diện; quán triệt sâu kỹ các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhiệm vụ của  đơn vị, âm mư­­­u thủ đoạn của kẻ thù, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác SSCĐ cao cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ đư­­­ợc giao.

Quan tâm bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm quân số khỏe tham gia huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ từ 98,8% trở lên...

 Tin, ảnh: SƠN BÌNH