Tham gia đoàn kiểm tra có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Thượng tượng Nguyễn Tân Cương động viên bộ đội ngoài thao trường. 

Buổi sáng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác tiến hành kiểm tra nền nếp xây dựng chính quy tại Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395); kiểm tra một số nội dung huấn luyện chiến thuật, bắn súng K54, tiểu liên AK ngoài thao trường của Trung đoàn 2

Năm 2022, quý I năm 2023 Sư đoàn 395 hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc; chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao được nâng lên rõ rệt; công tác quản lý quân số, xây dựng chính quy có chuyển biến tích cực; bước đầu đã khắc phục được căn bệnh thành tích, hoàn thành nhiệm vụ một cách thực chất. Trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Sư đoàn được giữ vững; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính kịp thời, hiệu quả, đời sống, cán bộ chiến sĩ được nâng lên.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác huấn luyện tại thao trường của Trung đoàn 2, Sư đoàn 395.
leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả bắn súng K54 của cán bộ Trung đoàn 2. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Cán bộ Trung đoàn 2, Sư đoàn 395 thực hành bắn súng K54.

Trong năm 2022 và quý I năm 2023 Sư đoàn phục vụ Bộ, Quân khu kiểm tra các mặt công tác với 14 lần, đánh giá đơn vị hoàn thành khá, tốt nhiệm vụ; Sư đoàn không có vụ việc nghiêm trọng, cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; 100% Trung đoàn bộ binh huấn luyện giỏi, Sư đoàn được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH