Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua, công tác cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử trong Bộ tư lệnh Cảnh sát biển được Đảng ủy, Bộ tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt. Các hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính, phát triển chính phủ điện tử được triển khai với nhiều hình thức phù hợp, sát với tình hình, điều kiện hoạt động thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Đến nay, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, triển khai chữ ký số… Công tác tuyển chọn, tuyển dụng và điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, xét duyệt, tuyển chọn, bồi dưỡng cán bộ các cấp được triển khai chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định…

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại buổi kiểm tra. 

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành triển khai đường truyền số liệu quân sự tới 100% đầu mối; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ, thay thế các văn bản quy phạm nội bộ phục vụ công tác quản lý, chỉ huy, điều hành thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; 100% hội nghị được tổ chức trực tuyến, vượt chỉ tiêu so với yêu cầu của Bộ Quốc phòng 50%; tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả 17 phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào các nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra nội dung ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển. 

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, Cảnh sát biển là lực lượng chấp pháp trên biển, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và hoạt động kinh tế, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển của Việt Nam và trong quan hệ hợp tác quốc tế nên việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số càng có vai trò đặc biệt quan trọng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

Vì thế, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu trong thời gian tới, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cần chủ trì giúp Bộ Quốc phòng rà soát, đề xuất và trực tiếp tham gia soạn thảo, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành mới văn bản pháp luật, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đề xuất cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của người dân, tổ chức trên vùng biển Việt Nam thuộc thẩm quyền chấp pháp của lực lượng Cảnh sát biển.

Xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử của Cảnh sát biển và các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các nghiệp vụ chuyên ngành; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, nhằm thể hiện tầm nhìn dài hạn và quy hoạch các hệ thống công nghệ thông tin để có lộ trình triển khai phù hợp; đồng thời, khẳng định vai trò của chuyển đổi số trong xây dựng lực lượng Cảnh sát biển hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Tin, ảnh: NGỌC HÂN