Quy hoạch các trung tâm dữ liệu là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng cũng như xây dựng hệ thống tự động hóa chỉ huy trong chỉ huy, chỉ đạo điều hành mà Bộ Quốc phòng xác định thực hiện trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, để xây dựng dự thảo quy hoạch, Bộ tư lệnh 86 đã thực hiện khảo sát các trung tâm dữ liệu và phòng máy chủ trong toàn quân; tổng hợp nhu cầu sử dụng tài nguyên lưu trữ, xử lý dữ liệu và gửi xin ý kiến 80 đầu mối cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Các ý kiến đóng góp đã được tiếp thu, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện vào dự thảo quy hoạch.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, dự thảo quy hoạch trung tâm dữ liệu đã được Bộ tư lệnh 86 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; gắn liền với chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch, lộ trình phát triển ứng dụng dịch vụ, cơ sở dữ liệu; quy hoạch cổng kết nối liên mạng và sự phát triển lực lượng tác chiến không gian mạng trong toàn quân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, tự động hóa chỉ huy trong Quân đội.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương Bộ tư lệnh 86 đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị thực hiện khảo sát, nắm thực trạng hạ tầng, ứng dụng dịch vụ và nhu cầu của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân để xây dựng dự thảo quy hoạch các trung tâm dữ liệu trong Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh 86 phát biểu tại hội nghị. 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng trong Đề án chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng. Các trung tâm dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, cấp độ an toàn cao nhất, bảo đảm hoạt động thông suốt phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành của Bộ Quốc phòng trong thời bình cũng như trong thời chiến, phù hợp với nguyên tắc dữ liệu xử lý tập trung, lưu trữ phân tán, phù hợp với lộ trình tập trung hóa ứng dụng dịch vụ, cơ sở dữ liệu. Đồng thời hỗ trợ khả năng kết nối tới các nền tảng chia sẻ, tích hợp vào các hệ thống thông tin trọng yếu của Đảng, Nhà nước...

leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phát biểu tại hội nghị. 

Để sớm đưa các trung tâm dữ liệu vào khai thác, vận hành phục vụ chỉ đạo, chỉ huy, điều hành trong Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Bộ tư lệnh 86 trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị tại hội nghị tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch. Đặc biệt, cần bám sát các nội dung của Đề án chuyển đổi số đã được Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua để định cỡ, quy hoạch; phân loại dữ liệu theo từng nhóm để quản lý, lưu trữ, khai thác với từng mục tiêu, yêu cầu và đối tượng cụ thể; quy hoạch hạ tầng phải đồng bộ với bổ sung, hoàn thiện thể chế, tổ chức, biên chế, chính sách bảo đảm tính hợp pháp, khả thi.

Lưu ý quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm các mục tiêu tập trung, hiện đại, đồng bộ, hoạt động tin cậy, ổn định, bảo mật cao, tuân thủ các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, chống lãng phí.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.