Dự đại đại hội có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần; Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Phó trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; Thượng tá Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban, đơn vị trực thuộc viện…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Đại hội.

Theo đánh giá của đại hội, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chỉ huy Viện và sự đoàn kết thống nhất của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, công tác công đoàn và phong trào công nhân của Viện Thiết kế đã không ngừng phát triển; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát thực tiễn, qua đó phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; vị thế vai trò của tổ chức công đoàn được khẳng định, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Viện, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong 5 năm qua, đã có 235 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 1 đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân; 930 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến; Công đoàn cơ sở 5 năm liên tục được tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Đại hội. 

Tại đại hội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, làm rõ một số vấn đề về hoạt động công đoàn; kiến nghị, đề xuất một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là xây dựng đội ngũ, chăm lo đời sống, việc làm cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động. Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động của viện phát triển toàn diện; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phát huy quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong tham gia quản lý doanh nghiệp, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong triển khai thực hiện phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Viện Thiết kế trong tình hình mới.

Đại hội cũng tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa mới và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ IX.

Tin, ảnh: VŨ THANH HOÀI