Dự hội nghị có đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định: Tháng 11-2022, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Nổi bật là: Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; diễn tập tác chiến trên không gian mạng; hoàn chỉnh và báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hoạt động của các tổ chức quần chúng và công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị... Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu kết luận.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2022, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Chính trị tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Trọng tâm là: Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII cho các đối tượng. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thi đua, tuyên truyền, đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Tích cực phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm một số đơn vị, nhất là hoạt động của Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ, sĩ quan trẻ vào dịp 22-12.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023; làm tốt công tác tổng kết 30 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội (1992 - 2022).

Cùng với đó, các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị làm tốt công tác chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương, nhất là hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023. Báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương dự thảo Hướng dẫn về phong, thăng quân hàm sĩ quan các cấp và nâng lương cán bộ; tham mưu ban hành Thông tư quy định đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn và đẩy mạnh tuyên truyền sự kiện tuyên dương điển hình tiên tiến Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội lần thứ V; tổ chức tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tin, ảnh: MINH MẠNH