leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại cuộc họp.

Dự cuộc họp có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Căn và lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Tại cuộc họp, các đại biểu cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023. Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp thống nhất khẳng định: Dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023 được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, tạo sự thống nhất cao về bố cục và nội dung.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại cuộc họp.

Các văn bản có tính khái quát, ngắn gọn, bám sát tình hình thực tiễn năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm Quân ủy Trung ương xác định năm 2022, làm rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại cuộc họp.
leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị tốt nội dung phục vụ cuộc họp; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023.

Trong đó, cần làm rõ những điểm nổi bật hơn năm trước, đi sâu mô hình, cách làm mới có sức lan tỏa, nhân rộng những điển hình tiến tiến; đồng thời, đánh giá sát tình hình, chỉ rõ những khuyết điểm để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu làm tiền đề nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng năm 2023 với mục tiêu kết quả công tác quân sự, quốc phòng năm nay phải tốt hơn năm trước.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thời gian tới cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt phục vụ các hội nghị theo đúng kế hoạch đã xác định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Tin, ảnh: DUY THÀNH