Thay mặt tổ công tác của Trung ương về tổng kết nghị quyết, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3.

Hội nghị đánh giá, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, các cấp ủy đảng của thành phố Hải Phòng đã nắm vững các nguyên tắc, quan điểm cơ bản của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác quán triệt và triển khai được thực hiện nghiêm túc bằng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực hiệu quả. Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ, có nhiều đột phá mới; kinh tế-xã hội của thành phố phát triển vượt bậc, tạo tiền đề cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội nghị. 

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng hoàn thiện. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng, đổi mới. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân được xây dựng vững mạnh. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố từng bước được nâng lên; hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh được tăng cường. Phong trào “quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để đạt được những kết quả trên, các tham luận tại hội nghị đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó trọng tâm là cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sát tinh thần nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. 

Thực hiện tốt phương châm phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề mới phát sinh. Quan tâm đầu tư kinh phí cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng các công trình phòng thủ theo quy hoạch. Phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các cấp, các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Tổ công tác Trung ương, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Trong đó, nổi bật là Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI; chủ động, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, ưu tiên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thành phố đã xác định đúng và trúng các chủ trương, định hướng phát triển và các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, có tính khả thi cao để xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, sát với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm của thành phố.

Trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Thành ủy Hải Phòng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không; để Hải Phòng không chỉ là một cực phát triển quan trọng trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, mà còn là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; không chỉ phát triển mạnh về kinh tế mà còn ổn định về chính trị, văn hóa - xã hội, mạnh về quốc phòng, an ninh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của thành phố, tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2021-2030), bảo đảm kinh tế phát triển nhanh và bền vững; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nâng cao năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước sát với tình hình, điều kiện cụ thể của thành phố; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ, công trình mang tính “lưỡng dụng”, từng bước tích lũy cho quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Tin, ảnh: MINH MẠNH