Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần; Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Đức Căn, Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

10 năm qua, Tỉnh ủy Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tỉnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; luôn coi trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng LLVT tỉnh Tây Ninh tinh, gọn, mạnh. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Triển khai hiệu quả, ấn tượng các chương trình, kế hoạch, để án phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Đặc biệt là bố trí, sắp xếp ổn định dân cư khu vực biên giới, phối hợp chặt chẽ với Quân khu 7 xây dựng 32 chốt dân quân biên giới kiên cố, 21 điểm dân cư liền chốt dân quân biên giới…

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. 

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt những kết quả tích cực; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt hơn 7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 3,7 triệu đồng/tháng. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững luôn được Tỉnh ủy Tây Ninh, cấp ủy các cấp quan tâm, chú trọng; thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công với cách mạng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt. Công tác đối ngoại được thực hiện tốt, xây dựng thế trận lòng dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia…

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt BCĐ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả của tỉnh Tây Ninh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, công tác lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tổng kết ở các cấp nghiêm túc, chặt chẽ, đúng hướng dẫn, chỉ đạo của BCĐ Trung ương, các kết quả tổng kết mang tính toàn diện, thực chất, xác định được những nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Sau khi khái quát một số tình hình quốc tế, khu vực, trong nước và yêu cầu đặt ra, giải quyết tốt các khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Tây Ninh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch gắn với từng lĩnh vực, theo chức năng, nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, không để bị động, bất ngờ. Ứng phó và giải quyết kịp thời các vấn đề an ninh phi truyền thống. Đặc biệt coi trọng xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị.

Chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân”, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho quốc phòng-an ninh; tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường tiềm lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc; không phát triển kinh tế bằng mọi giá.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát huy, khai thác, tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, giá trị bản sắc văn hóa, lịch sử, truyền thống của tỉnh Tây Ninh đối với sự phát triển của địa phương, đất nước và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh, trước hết là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục chăm lo xây dựng LLVT tỉnh Tây Ninh vững mạnh, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, chất lượng tốt, đủ sức ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Nhất quán và tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác với chính quyền, LLVT và nhân dân các tỉnh Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định lâu dài…

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. 

Về các đề xuất của tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và khẳng định sẽ báo cáo BCĐ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu, đề xuất Trung ương xem xét, quyết định; đồng thời bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Tây Ninh sẽ chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: KIÊN HIỂN