leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Báo cáo kết quả quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Thanh Hóa cho thấy, sau 10 năm triển khai thực hiện, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Cùng với đó, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân và LLVT Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tỉnh Thanh Hóa nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo. Theo đó, phải đánh giá, nhận thức đúng tình hình thế giới, khu vực và trong nước; từ đó để có các chương trình kế hoạch quốc phòng, an ninh trúng, đúng cụ thể; có giải pháp đúng, sát thực tiễn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chất lượng các văn bản, Nghị quyết của Trung ương về quốc phòng, an ninh; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt; Thực hiện đồng bộ giải pháp, chăm lo xây dựng các LLVT, xây dựng thế trận lòng dân, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh toàn diện cả về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội; kinh tế, khoa học và công nghệ; quân sự, an ninh, đối ngoại...

leftcenterrightdel
20 tập thể được tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì có  thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)
leftcenterrightdel
25 cá nhân được tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). 

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: KHÁNH TRÌNH