Dự Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương. Các đồng chí Phó chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương: Trung tướng Lê Ngọc Nam, Trung tướng Trần Văn Vương, Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn; dự đại hội có các đồng chí Ủy viên chuyên trách UBKT Quân ủy Trung ương; đại biểu các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Ngọc Nam trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Đại hội. 

5 năm qua, hoạt động thi đua đã thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBKT Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật. Kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định, quy trình, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội. Ban hành Quy trình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân đội; Quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật về Đảng, kỷ luật Quân đội của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế làm việc của UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.  

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong các đợt thi đua. 
leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh Đại hội. 

Qua Phong trào Thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Cơ quan UBKT Quân ủy Trung ương, cổ vũ, động viên khích lệ các tập thể, cá nhân phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2019-2024, đã có 5 lượt tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 2 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng; Cơ quan UBKT Quân ủy Trung ương được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua (2021); 4 năm liền (từ năm 2019 đến năm 2023) Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đặc biệt, năm 2021, Cơ quan UBKT Quân ủy Trung ương được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và Phong trào TĐQT giai đoạn 2024-2029, trong đó trọng tâm là thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBKT Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương triển khai, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội và chăm lo xây dựng ngành kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có đủ năng lực tham mưu và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Tin, ảnh: KIM  ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.