Thượng tướng Trịnh Văn Quyết dự Hội nghị thực hiện quy trình kiểm tra theo Quyết định số 2605 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết dự Hội nghị thực hiện quy trình kiểm tra theo Quyết định số 2605 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Binh chủng Đặc công

​

Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Binh chủng Đặc công ​

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Quân khu 5

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Quân khu 5

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 18 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 18 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương làm việc tại Bộ Tham mưu Quân khu 4

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương làm việc tại Bộ Tham mưu Quân khu 4

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương làm việc tại Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu 4

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương làm việc tại Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu 4

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị

Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp thứ 14 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp thứ 14 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Thông báo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Thông báo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương