Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối từ điểm cầu trung tâm tới 37 điểm cầu trong toàn quân. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, để cụ thể hóa các văn kiện của Đảng về giáo dục, đào tạo, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Quân đội lần thứ XI về giáo dục, đào tạo trong Quân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngày 20-12-2022, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Nghị quyết khẳng định giáo dục và đào tạo trong Quân đội là một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm, quan trọng hàng đầu của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Nghị quyết xác định nhiều nội dung, giải pháp, trong đó, tư tưởng chỉ đạo là phải tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài. “Có thể nói, Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW mở ra một hướng đổi mới toàn diện cho công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới”, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh khẳng định.

Với ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW, theo Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết nhằm cung cấp cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, nhà trường toàn quân những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn và nội dung cơ bản của nghị quyết và Kế hoạch số 450 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW, làm cơ sở để các cấp tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt nghị quyết. Đồng thời, cụ thể hóa, vận dụng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết để xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường phổ biến nội dung cơ bản của Nghị quyết 1657-NQ/QUTW và Kế hoạch số 450 của Bộ Quốc phòng.

Sau phát biểu khai mạc của thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, các đại biểu dự hội nghị đã nghe Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường, cơ quan chủ trì xây dựng nghị quyết, kế hoạch trình bày sự cần thiết việc ban hành nghị quyết; nội dung cơ bản của Nghị quyết 1657-NQ/QUTW và Kế hoạch số 450 của Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh cũng thống nhất một số nhiệm vụ chủ yếu, các mốc thời gian chủ yếu trong triển khai thực hiện nghị quyết đối với các cơ quan, đơn vị, nhà trường toàn quân. Được biết, kết cấu của Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương có 4 phần, gồm: Tình hình; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện nghị quyết.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường quân đội nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, nắm chắc nội dung cơ bản của nghị quyết và kế hoạch thực hiện của Bộ Quốc phòng, nhất là những nội dung mới, cốt lõi. Đồng thời, tích cực liên hệ với tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, nhà trường để xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí, huy động nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN