Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 9 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Việc tổ chức thực hiện đã được cấp ủy các cấp trong sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của từng cấp ủy, chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Đơn vị triển khai với nhiều hình thức như: Tuyên truyền về lời Bác Hồ dạy, sinh hoạt, học tập, hội thi tuyên truyền, thi tìm hiểu, tọa đàm, diễn đàn thanh niên ở các cấp, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo... Kênh thông tin tuyên truyền cũng đa dạng qua hệ thống truyền thanh nội bộ và các trang, nhóm của sư đoàn.

leftcenterrightdel
 Sư đoàn 9 trao thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn 9 đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới như: Mô hình “Một học, hai làm, ba yêu, bốn nói”, “Một tự giác, hai tích cực, ba không, bốn trách nhiệm”, “Nhóm sở thích”, “Nhóm zalo hậu phương chiến sĩ”, “5 chủ động trong công tác quản lý tư tưởng”…

Hiệu quả từ các mô hình, cách làm đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ sư đoàn khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 9 đã trao thưởng tặng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW.

Tin, ảnh: HỮU TÀI – ĐỨC THƯỜNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.