Đợt thi đua cao điểm tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu cơ bản như: Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ “Vững ý chí, chắc niềm tin”, nắm chắc ý nghĩa lịch sử, những mốc son của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đột phá làm tốt mọi công tác chuẩn bị, nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2024, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt hoạt động đón Tết Nguyên đán với tinh thần “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao”, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương Quân đội.  

leftcenterrightdel

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 9 chứng kiến giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Dịp này, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Sư đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Một tập trung, ba khâu đột phá” và “Năm tốt” để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tiếp tục xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu thi đua năm 2024.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ tham gia duyệt đội ngũ trong lễ phát động thi đua. 

Bên cạnh đó, Sư đoàn 9 tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Sư đoàn tập trung đột phá vào mục tiêu: Khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền và bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, an toàn trong huấn luyện, diễn tập, trong học tập, công tác, an toàn thông tin, an toàn mạng, an toàn giao thông. Các phong trào, đợt thi đua của đơn vị gắn thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng tạo động lực lớn, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tin, ảnh: HỮU TÀI - VĂN HÙNG

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.