leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh Lê Thuận

leftcenterrightdel
Các đại biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh Lê Thuận

Tham gia lớp huấn có hơn 100 cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong toàn Sư đoàn. Trong 2 ngày, các học viên được học tập các nội dung: Công tác tham mưu kỹ thuật trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; hướng dẫn đăng ký, thống kê sổ sách ngành quân khí theo mẫu biểu ban hành năm 2018; hướng dẫn bảo quản, sửa chữa súng máy phòng không 12,7mm; công tác quản lý, khai thác, sử dụng bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô KAMAZ thế hệ mới được trang bị năm 2022; hướng dẫn xây dựng chính quy khu kỹ thuật…

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 (Quân khu 7) nhấn mạnh: Bảo đảm công tác kỹ thuật có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm huấn luyện an toàn. Các nội dung tập huấn đợt này là có nhiều nội dung mới, nội dung quan trọng xây dựng chính quy ngành kỹ thuật. Vì vậy, từng đồng chí nêu cao trách nhiệm tích cực học tập, trao đổi nâng cao trình độ kiến thức, vận dụng tốt vào việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Ban tổ chức duy trì nghiêm nền nếp chính quy trong thời gian tập huấn; đội ngũ cán bộ huấn luyện chuẩn bị chu đáo nội dung bài giảng, liên hệ vận dụng sát thực tiễn đơn vị.

DUY NGUYỄN