Từ tháng 1-2022 đến nay, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 371 đã nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn về xây dựng và thực hiện QCDCCS.

Cấp ủy, tổ chức Đảng đã tập trung nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chấp hành và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy trí tuệ tập thể. Hoạt động đối thoại dân chủ ở các cấp được duy trì nền nếp theo phân cấp: Chỉ huy Sư đoàn tổ chức đối thoại 7 lần/1.148 lượt cán bộ, chiến sĩ, giải quyết 7 ý kiến, kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ; cấp cơ sở đối thoại 13 lần/65.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, giải quyết 364 ý kiến.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm tra.

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 371 lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy phát huy tốt vai trò nêu gương. 100% cán bộ chủ trì từ cấp đại đội (tương đương) trở lên xây dựng kế hoạch nêu gương sáng; cán bộ, đảng viên và quần chúng xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân trong việc phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng xây dựng các chương trình hành động cụ thể, bằng những việc làm thiết thực như: “Ngôi nhà 100 đồng”, “Chi đoàn không có đoàn viên, thanh niên hút thuốc lá”, “Cam kết của các tổ chức, cơ quan, đơn vị không vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Đầu xe thanh niên”, “Con đường thanh niên”, “Hội phụ nữ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”…

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các nội dung thực hiện QCDCCS ở Sư đoàn 371. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải yêu cầu: Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 371 cần tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm hệ thống các quy chế, quy định của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội với tinh thần 7 dám: “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”. Thực hiện tốt việc đối thoại dân chủ theo quy định tại Thông tư số 165, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ - DUY ĐÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.