leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị 

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Cùng dự có đại biểu đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 2, các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

10 năm qua, Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã được cấp ủy các cấp, ban, ngành, đoàn thể quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả toàn diện. Trong đó, kết quả lớn nhất là tình hình trên địa bàn tỉnh ổn định; chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững; kinh tế - xã hội phát triển; đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân được cải thiện; quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và khu vực phòng thủ trên địa bàn được củng cố và tăng cường; chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh có bước phát triển toàn diện; công tác phối hợp giữa các lực lượng đảm bảo tốt, nhịp nhàng, chặt chẽ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã Tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lập quy hoạch tổng thể xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện xong trong nhiệm kỳ 2010 - 2015; hoàn thành quy hoạch, cắm mốc căn cứ hậu phương cấp tỉnh năm 2018; đề xuất các dự án, công trình kết hợp kinh tế - quốc phòng bằng nguồn vốn đầu tư với tổng mức hơn 590 tỷ đồng; giai đoạn 2019-2020 tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ quy hoạch căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần-kỹ thuật cấp huyện đến nay 11/12 huyện, thành phố hoàn thành...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI; những cách làm sáng tạo và sự đổi thay sau 10 năm thực hiện nghị quyết; làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới…

leftcenterrightdel
Đại tá Tô Quang Hanh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sơn La, trao khen thưởng tặng các tập thể và cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc là sự kế thừa truyền thống giữ nước của dân tộc; kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ Chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc, quan điểm, chủ trương, nắm vững các giải pháp được xác định trong Nghị quyết và căn cứ hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy triển khai hiệu quả trong thời gian tới. Quá trình tổng kết phải làm rõ và khẳng định: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý Nhà nước thống nhất đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng; bảo đảm Đảng nắm chắc lực lượng vũ trang trong mọi tình huống là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của lực lượng vũ trang; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ đảm bảo quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội; phát triển kinh tế gắn tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Sơn la đã trao giấy khen tặng 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tin, ảnh: CHÂU TÚ ANH - HOÀNG HÀ