Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phá nhiều chuyên án, vụ án ma túy

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phá nhiều chuyên án, vụ án ma túy

Mở tiếp cửa xả đáy hồ Sơn La, hồ Hòa Bình

Mở tiếp cửa xả đáy hồ Sơn La, hồ Hòa Bình

Mở cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La và hồ Hòa Bình

Mở cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La và hồ Hòa Bình