Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

leftcenterrightdel
  Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương giai đoạn 2012-2022 tại hội nghị khẳng định: Từ năm 2012 đến nay, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 513. Theo đó, công tác tài chính trong Bộ đội Biên phòng được triển khai thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bảo đảm công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm; góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng đọc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 513 giai đoạn 2012-2022 trong Bộ đội Biên phòng. 

Công tác phân bổ, giao dự toán được lãnh đạo chặt chẽ, có trọng tâm trọng điểm; trong đó ưu tiên thực hiện bảo đảm chế độ, chính sách, đời sống bộ đội, các nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng điểm, đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác quản lý tài chính, tài sản công, các nguồn lực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực được tiến hành nghiêm túc, đúng quy chế, quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 513 thời gian qua; đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tài chính của các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. 

Hội nghị cũng thống nhất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện công tác tài chính quân đội đến năm 2030 trong Bộ đội Biên phòng những năm tiếp theo, trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới một cách toàn diện, sâu rộng, đồng bộ công tác tài chính của Bộ đội Biên phòng phù hợp với cơ chế quản lý tài chính trong quân đội và quá trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước. Huy động tốt nhất nguồn lực tài chính theo quy định của pháp luật, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ đội Biên phòng, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Đức Thái trao bằng khen tặng đại diện các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết 513 giai đoạn 2012-2022.
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao bằng khen tặng đại diện các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết 513 giai đoạn 2012-2022.  

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết 513 giai đoạn 2012-2022.

Tin, ảnh: KIM ANH