leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng kết do Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng trình bày tại hội nghị khẳng định, 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp đột phá trong triển khai thực hiện công tác dân tộc ở địa bàn khu vực biên giới. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc ở khu vực biên giới. Nhiều chương trình, hoạt động mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc được các đơn vị chú trọng, đổi mới cả về nội dung và hình thức. Toàn lực lượng đã triển khai hiệu quả đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2013-2016 và giai đoạn 2016-2021 với nhiều mô hình hiệu quả; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào các dân tộc trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đồn biên phòng đã triển khai các tổ, đội công tác xuống địa bàn thực hiện “3 bám, 4 cùng”, trực tiếp cùng nhân dân lao động sản xuất. Toàn lực lượng cũng triển khai hiệu quả chủ trương tăng cường cán bộ, đảng viên tham gia cấp ủy ở các địa phương biên giới đặc biệt khó khăn, trực tiếp giúp đỡ các chi bộ thôn, bản đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao năng lực của đội ngũ cấp ủy viên... 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị cũng thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân tộc trong thời gian tới; trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cấp ủy Bộ đội Biên phòng với cấp ủy đảng địa phương các cấp; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy tỉnh, huyện, xã; tích cực tham mưu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở khu vực biên giới; đồng thời tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình của Bộ đội Biên phòng...

Dịp này, hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng 4 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 572 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; đề nghị Bộ Quốc phòng tặng bằng khen 2 tập thể tiêu biểu.

Tin, ảnh: KIM ANH