Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị 124 (gọi là Chỉ thị) của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới; 10 năm thực hiện Đề án (gọi là Đề án) “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, thời gian qua, cấp ủy các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới về xây dựng chương trình, biên soạn nội dung GDCT theo hướng tăng cường giáo dục, quán triệt đường lối của Đảng và Nhà nước về phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 đọc báo cáo tại hội nghị.  

Quán triệt tinh thần đổi mới toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, Quân khu chỉ đạo các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng biên soạn tài liệu giáo dục tự xác định và bài giảng chính trị tại đơn vị với nhiều nội dung phong phú, bảo đảm đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là những quan điểm về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Các đơn vị đã biên soạn hàng trăm tài liệu, băng đĩa hình về tình hình nhiệm vụ, lịch sử truyền thống, bài giảng điện tử để phục vụ GDCT tại đơn vị; nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện mô hình “ba thực chất” trong GDCT, đồng thời coi trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.

Điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị, Đề án là việc ứng dụng, sử dụng rộng rãi bài giảng điện tử trong giảng dạy chính trị đã đem lại hiệu quả cao; đến nay hầu hết cán bộ giảng dạy chính trị tại đơn vị đã sử dụng thuần thục bài giảng điện tử và thiết bị trình chiếu. Bình quân hằng năm, tỷ lệ quân số tham gia học tập chính trị của các đối tượng luôn đạt trên 99%; kết quả kiểm tra nhận thức có 100% đạt yêu cầu trở lên, tỷ lệ khá, giỏi trên 80%...

leftcenterrightdel
Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 tham dự hội nghị. 
leftcenterrightdel

 Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác giáo dục chính trị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu đề nghị các đơn vị cần nghiên cứu, vận dụng hiệu quả những kinh nghiệm thực tiễn rút ra; quán triệt, triển khai thực hiện tốt các giải pháp; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong tham mưu, đề xuất và hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện; nâng cao chất lượng biên soạn tài liệu GDCT; đẩy mạnh đổi mới công tác tổ chức học tập, bảo đảm không bỏ sót nội dung, bỏ sót đối tượng; tích cực mua sắm trang bị phục vụ công tác GDCT tại đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra, đánh giá kết quả công tác GDCT cũng như việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Đề án…

Dịp này, Quân khu 9 cũng tổ chức bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC