Theo đó, Quân khu 7 tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung, biện pháp chính gồm: Quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn và người lao động thực hiện nghiêm các văn bản, quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, nghị quyết của Đảng các cấp.

leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của Bộ tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo Cục Kỹ thuật phát biểu tại lễ mít tinh. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự mít tinh. 

Từng đơn vị, công ty xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với thực hiện các phong trào thi đua; tăng cường công tác kiểm tra của các cấp và chủ động tự kiểm tra của từng đơn vị, nhất là về hệ thống thu lôi, nhà kho, trạm, xưởng; nâng cao chất lượng huấn luyện và luyện tập tốt các phương án phòng, chống cháy nổ; kiểm soát chặt chẽ chất lượng đạn, thuốc nổ, vũ khí trang bị kỹ thuật; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn; thực hiện tốt chế độ, chính sách, chăm lo tốt đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhân viên…

Tin, ảnh: NGỌC TUÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.