Hội nghị được thực hiện trực tiếp và trực tuyến với 16 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính ủy Quân khu 7 trực tiếp giới thiệu nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung bài viết gồm, ba phần: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính ủy Quân khu 7 giới thiệu nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Hoài Trung cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ tư lệnh Quân khu 7. 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ tư lệnh Quân khu 7.

Trong thực hành quán triệt, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc đã chú trọng giới thiệu, phân tích sâu từng nội dung, luận điểm, có trọng tâm, trọng điểm kết hợp với trình chiếu hình ảnh sinh động với lấy ví dụ chứng minh có tính thuyết phục, tính giáo dục, tính chiến đấu cao, có cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn; định hướng tư tưởng, liên hệ vận dụng sát nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu hiện nay. Cán bộ dự quán triệt tập trung tư tưởng, chủ động tiếp thu nắm chắc những nội dung cơ bản, nội dung cốt lõi bài Viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ thực tiễn tình hình thế giới và trong nước thời gian gần đây, các cán bộ đều bày tỏ sự phấn khởi, vinh dự, tự hào là đảng viên của Đảng và càng thấy rõ hơn đường lối của Đảng đúng đắn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; xác định tốt động cơ, trách nhiệm, nội dung, phương pháp vận dụng nội dung bài viết vào thực tiễn; tạo thống nhất cao tư tưởng và hành động tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Cùng ngày, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức quán triệt Nghị quyết số 2662-NQ/QUTW về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.