Lớp bồi dưỡng có 124 cán bộ, thuộc đối tượng 2 của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 7. Trong 4 ngày, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới…

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu tại buổi khai giảng.

leftcenterrightdel
Các đại biểu và học viên dự khai giảng. 

Phát biểu khai giảng, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 yêu cầu Ban giám hiệu Trường Quân sự Quân khu, Ban tổ chức và từng giáo viên thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì chế độ nền nếp học tập; chủ động nghiên cứu, cập nhật những nội dung mới vào bài giảng, liên hệ vận dụng sát thực tiễn. Từng học viên nêu cao trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu nắm vững nội dung, qua đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh…

Tin, ảnh: PHẠM HÀ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.