Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, phổ biến những điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-8-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; những nội dung chủ yếu trong Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; xem video clip luận giải về các điểm mới trong việc xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; hướng dẫn thực hiện các nội dung có liên quan.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo, định hướng. 

Những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu 5 đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch; tích cực đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; xem xét thi hành kỷ luật và giải quyết đơn thư kịp thời, đúng quy trình, thẩm quyền; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác phối hợp với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả…

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch đề nghị các cấp ủy đảng quán triệt, nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ và chấp hành nghiêm các quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương… về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Quân khu. Đối với các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tích cực nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các quy định mới, qua đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: VIỆT HÙNG