6 tháng đầu năm 2022, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu 1 và lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cụ thể hóa sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp chỉ đạo kiện toàn tổ chức, lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của các thế lực phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

leftcenterrightdel
Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 chủ trì hội nghị. 

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang quân khu có 422 tác phẩm chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng dự thi cấp trên cơ sở; trong đó quân khu lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc tham gia thi cấp toàn quân. Bằng nhiều nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, các trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội đã tích cực, chủ động hoạt động mang lại hiệu quả cao.

Ban chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương trao đổi thông tin, nắm tình hình, mở rộng lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh trên Internet, mạng xã hội, đồng thời làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu 1 tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động; cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy các cấp và kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, tạo “sức đề kháng” trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tin, ảnh: KHƯƠNG QUANG