leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi kiểm tra. 

Qua kiểm tra thực tế và trao đổi trực tiếp với bộ đội về việc thực hiện quy chế DCCS năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, đoàn kiểm tra ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong việc quán triệt, triển khai thực hiện quy chế DCCS phù hợp với nhiệm vụ chính trị đơn vị, tập trung trên các lĩnh vực: Chính trị, quân sự, hậu cần, tài chính.

Để tiếp tục thực hiện tốt quy chế DCCS trong thời gian tới, đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn của trên về xây dựng và thực hiện quy chế DCCS. Tổ chức chặt chẽ đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”; triển khai hiệu quả quy chế quản lý tư tưởng quân nhân, nắm, định hướng dư luận trong đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ…

Tin, ảnh: KHƯƠNG DOÃN