leftcenterrightdel

Đại tá Trần Tiến Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị.  

Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ chỉ huy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đội ngũ sĩ quan của BĐBP tỉnh Gia Lai.

Hội nghị đánh giá, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo, triển khai quán triệt, thực hiện tốt Luật Sĩ quan và các nghị định, thông tư, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng. Cụ thể hóa Luật Sĩ quan vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của các cấp ủy; lập kế hoạch sử dụng đội ngũ cán bộ theo phân cấp; ban hành, điều chỉnh, bổ sung quy chế công tác cán bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, phát huy tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của đội ngũ sĩ quan trong đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.  

Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong Luật Sĩ quan và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật như: Luật chưa quy định cụ thể một số chức danh trong BĐBP tỉnh hoặc một số chức danh, quân hàm tương đương chưa tương xứng; hướng dẫn thăng quân hàm trước niên hạn chưa đánh giá hết vai trò, vị trí của nhóm sĩ quan khối cơ quan và sĩ quan chuyên ngành bảo đảm; quân hàm của đồn trưởng, chính trị viên đồn biên phòng chưa tương xứng và chưa phù hợp với vị thế, vai trò của đồn biên phòng…

Hội nghị đề nghị cấp có thẩm quyền kịp thời kiến nghị, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế một số nội dung của Luật Sĩ quan.

Tin, ảnh: QUỐC VINH

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.