Tỉnh Gia Lai: 118 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới

Tỉnh Gia Lai: 118 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tỉnh Gia Lai phải tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn để đi lên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tỉnh Gia Lai phải tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn để đi lên

Ngày 17-3-1975: Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai

Ngày 17-3-1975: Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai

Tỉnh Gia Lai có thêm 3.414 trường hợp nhiễm Covid-19

Tỉnh Gia Lai có thêm 3.414 trường hợp nhiễm Covid-19

Tỉnh Gia Lai vượt mốc 3.600 ca Covid-19 trong một ngày

Tỉnh Gia Lai vượt mốc 3.600 ca Covid-19 trong một ngày

Tỉnh Gia Lai: Thêm 5 huyện, thị xã chuyển vùng cam

Tỉnh Gia Lai: Thêm 5 huyện, thị xã chuyển vùng cam