Với đề mục “Lực lượng Phòng không-Không quân hiệp đồng với các lực lượng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu đánh địch tiến công hỏa lực bảo vệ các mục tiêu trọng yếu”, trong thời gian diễn tập, các đơn vị thuộc Sư đoàn 375 và Sư đoàn 372 sẽ tiến hành thực hành diễn tập theo 4 giai đoạn (Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu và khôi phục sức chiến đấu), với 9 vấn đề huấn luyện.

leftcenterrightdel

Sư đoàn 375 hội ý chỉ huy sau khi chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao. 

leftcenterrightdel

Sư đoàn 375 giao nhiệm vụ cho các lực lượng trước khi cơ động. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các lực lượng thuộc Sư đoàn 375 tiến hành cơ động. 
leftcenterrightdel
 Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) giao nhiệm vụ cho các bộ phận trước khi cơ động.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
  Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) tiến hành tiếp nhận quân nhân dự bị tại trạm tiếp nhận.
leftcenterrightdel

Cấp phát quân trang cho quân nhân dự bị tại trạm tiếp nhận.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu cho người chỉ huy và cơ quan sư đoàn trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu đánh địch tiến công hỏa lực bảo vệ các mục tiêu trọng yếu được giao. Qua diễn tập nghiên cứu bổ sung quyết tâm, kế hoạch, phương án chiến đấu của Quân chủng và các đơn vị sát với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.