leftcenterrightdel
 Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội. 

Trong chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu tập trung thảo luận Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 trình đại hội. Theo đó, Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhà máy và các đại biểu dự đại hội đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Công đoàn nhà máy đã nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội công đoàn Nhà máy nhiệm kỳ 2018-2023. Các cấp công đoàn trong nhà máy đã làm tốt công tác giáo dục đoàn viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, gắn bó, yêu ngành, yêu nghề; chấp hành tốt kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua được tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của nhà máy. Trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”… 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội. 

Qua các phong trào thi đua, xuất nhiều đề tài, sáng kiến tiêu biểu do đoàn viên công đoàn làm chủ. 5 năm qua, Nhà máy đã có 5 đề tài khoa học cấp Tổng cục Kỹ thuật; chế thử và sản xuất loạt “0” 39 sản phẩm vật tư kỹ thuật; có 375 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở được nghiệm thu, ứng dụng vào sản xuất, trong đó có 1 công trình nghiên cứu đoạt giải Nhất Giải thưởng VIFOTEC năm 2018; 3 giải Nhất, 2 giải Nhì Cuộc thi sáng tạo tuổi trẻ Tổng cục Kỹ thuật lần thứ III; đoạt 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; tập thể công đoàn cơ sở và 1 cá nhân được tuyên dương “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” toàn quân giai đoạn 2017-2022.

leftcenterrightdel
 Một tiết mục văn nghệ trong chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng đại hội.
leftcenterrightdel
Trước đó, ngày 9-3, các tổ chức quần chúng Nhà máy Z153 tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao chào mừng đại hội. 

Cùng với làm tốt công tác cổ vũ, khuyến khích, động viên đoàn viên công đoàn tích cực trong thực hiện chuyên môn, công đoàn cơ sở nhà máy còn thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tổ chức công đoàn thường xuyên được củng cố, hoạt động có nền nếp; nội dung và hình thức có sự đổi mới, phong phú. Vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định, góp phần tích cực vào xây dựng Nhà máy vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Từ năm 2019 đến 2022, Công đoàn cơ sở nhà máy liên tục đạt vững mạnh xuất sắc, được Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Chính trị và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua. Tại đại hội, các đại biểu sôi nổi thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, chỉ ra một số mặt còn hạn chế, đề xuất những giải pháp, biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. 

Đại hội xác định hai khâu đột phá: Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức phong trào thi đua, các cuộc vận động của công đoàn. Hai là, tăng cường bồi dưỡng phẩm chất, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đại hội cũng xác định các phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp hoạt động công đoàn cơ sở nhiệm kỳ tới.

 

leftcenterrightdel

 Đội nữ bóng chuyền hơi của Nhà máy Z153 trước khi vào thi đấu. 

Buổi chiều, đại hội tiếp tục thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội Công đoàn Tổng cục Kỹ thuật lần thứ IX; bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhà máy nhiệm kỳ 2023-2028 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục Kỹ thuật lần thứ IX.

Sau khi đại hội kết thúc, Cục Chính trị Tổng cục Kỹ thuật sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, nhân rộng những kinh nghiệm hay của Đại hội Công đoàn cơ sở Nhà máy Z153 lần thứ XXV tới các đơn vị trong tổng cục.

Trước đó, ngày 9-3, các tổ chức quần chúng Nhà máy Z153 tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn cơ sở Nhà máy Z153.

Tin, ảnh: KIM ANH