Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tham dự đại hội.

Giai đoạn 2019-2024, công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ Tham mưu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát biểu tại đại hội.

Nổi bật là đã chủ động giúp Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị; ban hành Nghị quyết số 08 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; được Bộ Chính trị thông qua Quy hoạch xây dựng, phát triển và kế hoạch thực hiện dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình T-09; tổ chức nghiên cứu xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tham mưu trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các đề án, dự án đầu tư phát triển tiềm lực công nghiệp quốc phòng, nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế, tổ chức lực lượng, hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Công tác thanh tra, điều tra hình sự, pháp chế, tài chính, cải cách hành chính, chuyển đổi số và các mặt công tác khác có nhiều chuyển biến tích cực…

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao Giấy khen tặng lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tham mưu.

Giai đoạn 2024-2029, Bộ Tham mưu hướng mục tiêu thi đua vào hoàn thành xây dựng thể chế và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu chiến lược về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng; xây dựng Bộ Tham mưu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và các quy chế, quy định của cơ quan; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thiếu tướng Lương Thanh Chương ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của Bộ Tham mưu và các cơ quan, cũng như các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đạt được trong giai đoạn vừa qua. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tham mưu trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến. 

Thiếu tướng Lương Thanh Chương yêu cầu, thời gian tới, việc tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng phải bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị; tích cực nghiên cứu soạn thảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp quốc phòng bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ. Cùng với đó, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh sản xuất kinh tế, xuất khẩu; tăng cường hợp tác quốc tế…

Tại đại hội, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tham mưu đã tuyên dương và trao Giấy khen tặng 6 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: ANH KHÔI 

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.