Cùng dự có đồng chí Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm TCKT.

Đề tài gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về lý luận nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong công tác kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chương 2: Thực trạng chất lượng CTĐ, CTCT trong công tác kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chương 3: Những yếu tố tác động, yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong công tác kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới.

leftcenterrightdel

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hồi, phát biểu tại Hội đồng khoa học.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCKT, Chủ nhiệm Đề tài, báo cáo việc tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của đề tài. 
leftcenterrightdel
 Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Thái Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Biên phòng, Ủy viên phản biện 1.
leftcenterrightdel
 Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị, Ủy viên phản biện 2.

Trung tướng Trần Duy Hưng cho biết, ngay sau khi nhận nhiệm vụ nghiên cứu đề tài, TCKT đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể và tích cực triển khai thực hiện. Ban Đề tài dành nhiều thời gian cho xây dựng, hoàn thiện đề cương chi tiết; tổ chức điều tra, khảo sát tại 8 cơ quan, đơn vị ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam; triển khai nghiên cứu nội dung chuyên môn; xây dựng hoàn thiện báo cáo tổng hợp; tổ chức hội thảo khoa học, xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện các báo cáo và nâng cao chất lượng nghiên cứu đề tài.

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng khoa học đã trình bày nhiều tham luận đánh giá sát, đúng những thành tựu, hạn chế còn tồn tại. Theo đó, đề tài đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về số lượng, khối lượng sản phẩm theo hợp đồng đã ký. Tiếp cận vấn đề nghiên cứu từ việc làm rõ những vấn đề cơ bản về công tác kỹ thuật, về CTĐ, CTCT trong công tác kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ thực trạng chất lượng CTĐ, CTCT để đề xuất các giải pháp phù hợp, có hệ thống; làm rõ 5 yếu tố tác động, chỉ ra 5 yêu cầu và đề xuất 5 giải pháp nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hồi đánh giá: Ban Chủ nhiệm đã triển khai nghiên cứu đề tài một cách nghiêm túc, theo đúng trình tự, tiến độ, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài với cơ quan quản lý đề tài. Đề tài có giá trị thực tiễn cao.

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp luận cứ khoa học cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng, các đơn vị, học viện, nhà trường Quân đội trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong công tác kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới; đồng thời làm tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giảng dạy, học tập ở các học viện, nhà trường và vận dụng ở các đơn vị cơ sở trong Quân đội; đề tài bổ sung, phát triển lý luận về chất lượng, làm chuyển biến nhận thức của các lực lượng Quân đội đối với nhiệm vụ nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong công tác kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới.

Bản thảo đề tài là công trình độc lập, được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt; đã giải quyết được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đặt ra.

Qua bỏ phiếu, 100% thành viên Hội đồng khoa học bảo vệ cấp cơ sở có mặt nhất trí thông qua và Ban Chủ nhiệm đề tài có thể làm thủ tục bảo vệ cấp Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.