Học viện Kỹ thuật Quân sự đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và thi Olympic

Học viện Kỹ thuật Quân sự đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và thi Olympic

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Nhiều sáng kiến kỹ thuật được áp dụng khi thi công đường dây 500kV mạch 3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Nhiều sáng kiến kỹ thuật được áp dụng khi thi công đường dây 500kV mạch 3

Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ vận tải

Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ vận tải

Tổng công ty Đông Bắc duy trì tốt hệ số trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Tổng công ty Đông Bắc duy trì tốt hệ số trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức gặp mặt, tuyên dương các cháu học sinh giỏi tiêu biểu

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức gặp mặt, tuyên dương các cháu học sinh giỏi tiêu biểu

Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4 bảo đảm tốt công tác kỹ thuật

Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4 bảo đảm tốt công tác kỹ thuật

Gỡ khó cho các cơ quan báo chí trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

Gỡ khó cho các cơ quan báo chí trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

Người cán bộ tâm huyết với công tác kỹ thuật tàu ngầm

Người cán bộ tâm huyết với công tác kỹ thuật tàu ngầm

Thượng tướng Vũ Hải Sản: Binh chủng Thông tin liên lạc tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin

Thượng tướng Vũ Hải Sản: Binh chủng Thông tin liên lạc tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác kỹ thuật

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác kỹ thuật