Giai đoạn 2011-2023, Đảng ủy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 124 và Đề án, nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Chất lượng công tác giáo dục chính trị được nâng lên góp phần củng cố niềm tin, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ trong lữ đoàn.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị tổng kết ở Lữ đoàn Tàu ngầm 189. 

Theo Trung tá Lê Trung Hiếu, Chính trị viên Tàu ngầm 182, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên có nhiều nội dung đổi mới, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị phong phú theo phương châm “một giảm (giảm lên lớp lý thuyết), một tăng (tăng thời gian thảo luận, giải đáp); 3 thực chất (dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất), 2 sát (sát đối tượng, sát thực tiễn), 2 nâng (nâng cao nhận thức trách nhiệm, nâng chất lượng giáo dục chính trị)”, chú trọng công tác bồi dưỡng nội dung, phương pháp cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm tra, phúc tra, đánh giá kết quả và đầu tư, mua sắm thêm trang bị, phương tiện giáo dục chính trị. Do đó, 100% cán bộ, chiến sĩ, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, nhận thức ngày một rõ hơn về đối tượng, đối tác trong tình hình mới, trách nhiệm của lực lượng tàu ngầm Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

leftcenterrightdel

Đảng ủy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Kết luận hội nghị, Trung tá Nguyễn Đức Tường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và người chỉ huy cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị theo hướng áp dụng công nghệ thông tin vào nâng chất lượng bài giảng chính trị và tăng cường hội thảo, tập huấn để bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp lên lớp cho cán bộ giảng dạy chính trị. Đề cao việc phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì trong học tập chính trị, xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lữ đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Dịp này, Đảng ủy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 khen thưởng 14 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện Đề án.

Tin, ảnh: ĐẮC THẮNG - VĂN PHÒNG