leftcenterrightdel
Kiểm tra bắn kỹ thuật súng SPG-9. 

Trong quá trình thực hành diễn tập bắn đạn thật, công tác hiệp đồng giữa các đơn vị khá chặt chẽ; hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt trong quá trình chỉ huy hiệp đồng thực hành diễn tập; các bộ phận đã đảm bảo tốt cho công tác tượng trưng, tạo giả; do vậy, các loại mục tiêu giả định đều bị tiêu diệt, trong suốt quá trình diễn tập luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, lữ đoàn đã tổ chức huấn luyện đầy đủ các nội dung, vận dụng sát thực tế địa hình nên hành động của bộ đội trong thực hành chiến đấu qua các giai đoạn có kết hợp tốt giữa kỹ thuật, chiến thuật, giữa cá nhân với phân đội. Nhờ vậy, cuộc diễn tập, bắn đạn thật năm 2022 của Lữ đoàn 962 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh:  THÀNH TÂM