Lữ đoàn 962 (Quân khu 9): Bảo đảm tốt kỹ thuật để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Lữ đoàn 962 (Quân khu 9): Bảo đảm tốt kỹ thuật để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Lữ đoàn 962, Quân khu 9: Thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách

Lữ đoàn 962, Quân khu 9: Thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách

“Tàu là nhà” ở Lữ đoàn 962

“Tàu là nhà” ở Lữ đoàn 962