Tọa đàm được tổ chức nhằm nắm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ sĩ quan, QNCN trẻ, dự báo những xu hướng phát triển; đề ra các chủ trương, biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc giúp đội ngũ sĩ quan, QNCN trẻ giải quyết hài hòa giữa công việc chung - riêng, giữa cống hiến và hưởng thụ. Từ đó, giúp đội ngũ sĩ quan, QNCN trẻ yên tâm công tác, xây dựng đơn vị, góp phần xây dựng Lữ đoàn 490 VMTD “mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh phát biểu tại tọa đàm. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung phát biểu ý kiến về một số vấn đề cần chú trọng như: Đánh giá khái quát tình hình, chỉ ra được những tác động, chi phối đến đội ngũ sĩ quan trẻ hiện nay trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội; tập trung làm rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; trao đổi kinh nghiệm hoạt động, chỉ ra các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; kinh nghiệm trong xây dựng, giữ gìn mối đoàn kết, môi trường công tác, làm việc của đơn vị; bàn về vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của sĩ quan, QNCN trẻ trong thực hiện nhiệm vụ và trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

leftcenterrightdel
Các sĩ quan, QNCN trẻ phát biểu ý kiến tại tọa đàm. 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh đánh giá cao những cống hiến của đội ngũ sĩ quan, QNCN trẻ thuộc Lữ đoàn 490 trong thời gian qua. Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong cũng bày tỏ sự chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, công việc; đưa ra nhận định về những thách thức trong thời gian tới và yêu cầu đội ngũ sĩ quan, QNCN trẻ phải tăng cường phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Chương trình văn nghệ tại buổi tọa đàm. 

Đồng chí Tư lệnh Binh chủng Pháo binh nhấn mạnh: Đội ngũ sĩ quan, QNCN trẻ là những người trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt, học tập công tác với bộ đội; trực tiếp chỉ huy, quản lý tình hình của đơn vị từ con người đến VKTBKT, cơ sở vật chất. Chính vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Lữ đoàn 490 cần thực hiện tốt phương châm “nêu gương, tình thương, trách nhiệm”; xây dựng tốt mối đoàn kết, tình thương yêu đồng chí, đồng đội, thường xuyên quan tâm giải quyết tốt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; biểu dương khen thưởng kịp thời những cán bộ dám nghĩ, dám làm; báo cáo đúng, kịp thời tình hình đơn vị.

Tin, ảnh: ĐỨC THIỆN