leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng trước hết là cán bộ chủ trì, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh chủng Pháo binh có nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp nêu trong các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Thông qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết ở cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh đã giới thiệu cho các đại biểu về quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030. Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong cũng chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; định hướng cho các cơ quan, đơn vị có những biện pháp cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Theo chương trình hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe giới thiệu, thông tin về các Nghị quyết khác của Quân ủy Trung ương, cụ thể: Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo do Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng giới thiệu; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo do Đại tá Trương Văn Tâm, Phó chính ủy Binh chủng giới thiệu; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo do Đại tá Phạm Minh Trung, Phó tư lệnh Binh chủng giới thiệu; Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo và Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hình mới do Đại tá Lê Đức Hòe, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng giới thiệu.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH