leftcenterrightdel

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Binh chủng Pháo binh và Lữ đoàn 45 trò chuyện với thanh niên Lữ đoàn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

leftcenterrightdel

 Quang cảnh buổi làm việc tại Lữ đoàn 45. 

Trong 2 năm qua, công tác PBGDPL cho thanh niên trong Lữ đoàn 45 được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của thanh niên về pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội. Ý thức chấp hành pháp luật, tình hình chấp hành kỷ luật trong Lữ đoàn có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sự tiến bộ vững chắc hơn so với các năm trước. Nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng Lữ đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Đại tá Lê Đức Hòe, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Pháo binh phát biểu tại chương trình. 
leftcenterrightdel

Thượng tá Trần Trung Kiên, Chính ủy Lữ đoàn 45 trình bày báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

Một trong những nội dung nổi bật là 100% thanh niên Lữ đoàn 45 được học tập, quán triệt các nghị định, thông tư của Chính phủ, Bộ Quốc phòng; tổ chức quán triệt, học tập 11 chuyên đề về luật mới và sửa đổi bổ sung liên quan đến vấn đề kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Đơn vị chú trọng tuyên truyền về pháp luật và các bài viết, chuyên đề, câu chuyện về pháp luật trên báo, phát thanh và truyền hình Trung ương, Quân đội; thực hiện có nền nếp Ngày pháp luật hằng tháng với nội dung, hình thức tổ chức đa dạng, phong phú. Các đơn vị trong Lữ đoàn 45 phát huy tốt hệ thống pa nô, khẩu hiệu và hoạt động phòng Hồ Chí Minh các tiểu đoàn trong tiến hành hoạt động PBGDPL; làm mới 32 pa nô, khẩu hiệu, bảng tin tuyên truyền về pháp luật. Hoạt động tủ sách pháp luật được khai thác và sử dụng có hiệu quả, thường xuyên được bổ sung đầu sách, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tiếp cận nghiên cứu.

Trong 2 năm qua, tổ chức đoàn các cấp trong Lữ đoàn 45 xây dựng, nhân rộng hoạt động nhiều mô hình, như: “Mỗi tuần một điều luật kết hợp tủ sách pháp luật”; “Bản tin pháp luật trong truyền thanh nội bộ”; “Kể chuyện pháp luật”; “Tuổi trẻ với pháp luật, kỷ luật”; “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy, mỗi tuần một điều luật”; “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”; “Chi đoàn không có đoàn viên, thanh niên đào, bỏ ngũ”; “Chi đoàn 5 tiên phong”…

leftcenterrightdel

Thành viên đoàn công tác kiểm tra văn bản, tài liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên. 

leftcenterrightdel

Đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn 45 tham gia kiểm tra nhận thức và khảo sát tình hình tư tưởng, kỷ luật. 

leftcenterrightdel
Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên ở Lữ đoàn 45 được triển khai tích cực. 

Các tổ tư vấn tâm lý, sức khỏe và pháp lý quân nhân của các đơn vị hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. Đã tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên xuất ngũ, đồng thời tư vấn cho hơn 120 lượt thanh niên trong đơn vị về sức khỏe, tình cảm và những vấn đề liên quan đến pháp luật, từ đó giúp thanh niên trong toàn đơn vị vững vàng về tư tưởng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 2 năm qua, đơn vị không có thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả đạt được trong công tác PBGDPL cho thanh niên tại Lữ đoàn 45. Đoàn lưu ý đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đạt được, coi trọng nhân rộng cách làm, mô hình hiệu quả trong PBGDPL, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và đối tượng thanh niên. Bên cạnh đó, thường xuyên gần gũi, quan tâm nắm bắt, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng trong thanh niên; kịp thời ngăn ngừa, xử lý những biểu hiện tiêu cực nảy sinh, kiên quyết không để bị động, bất ngờ...

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH