Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên quận Thanh Xuân tặng quà tại tỉnh Điện Biên

Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên quận Thanh Xuân tặng quà tại tỉnh Điện Biên

Trung đoàn 282 tổ chức nhiều hoạt động trong “Tháng Thanh niên”

Trung đoàn 282 tổ chức nhiều hoạt động trong “Tháng Thanh niên