Từ năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh và Cảng vụ Hàng hải thành phố đã phối hợp chặt chẽ trong công tác cung cấp thông tin, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại cảng biển, vùng nước cảng biển; trao đổi thông tin kịp thời về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... Hai đơn vị chủ động phối hợp tiếp nhận và xử lý hơn 26.000 bộ hồ sơ cho tàu, thuyền xuất, nhập cảnh. Đối với tàu, thuyền hoạt động tuyến nội địa, hai đơn vị phối hợp xử lý hơn 7.000 hồ sơ tàu, thuyền vào cảng và gần 7.200 hồ sơ tàu, thuyền rời cảng...

leftcenterrightdel
Hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp hoạt động. 

Tại hội nghị, đại diện hai đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải, biên phòng năm 2023 và những năm tiếp theo.

LƯƠNG KIỂM