Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy Z131 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách... Các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách của người lao động được công khai thực hiện đầy đủ theo đúng Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội.

leftcenterrightdel
 Đại tá Hoàng Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát biểu tại buổi kiểm tra.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự buổi kiểm tra.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm tra.

Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã triển khai cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt việc khắc phục một số nội dung tại thông báo số 7639 ngày 21-10-2022 của Văn phòng Bộ Quốc phòng về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi gặp mặt, đối thoại với người lao động Nhà máy Z131, như: Đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhiệm vụ Quân đội và sức cạnh tranh trên thị trường; phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài để thu hút, giữ gìn nguồn nhân lực chất lượng cao; thường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, tăng cường đối thoại, trao đổi, giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị; có chế độ thích hợp cho lao động hợp đồng đã công tác, cống hiến lâu năm...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đoàn kiểm tra đề nghị: Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà máy Z131 cần tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc kiểm tra rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm hệ thống các quy chế, quy định của tổ chức Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt phong trào thi đua “Hội nhập phát triển”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... gắn với tổ chức tốt đối thoại dân chủ, kịp thời phúc đáp, giải quyết những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Nhà máy.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ