Đón đoàn kiểm tra và tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 1; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn 1; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 1.

leftcenterrightdel

  Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra.

Báo cáo của Quân đoàn 1 tại buổi kiểm tra khẳng định: Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế phối hợp chặt chẽ, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bám sát thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, góp phần giảm tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn đóng quân. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm nội bộ bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, tiến độ.

Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 1389 Quân đoàn đã chủ động nắm chắc tình hình, căn cứ vào mệnh lệnh, chỉ thị của Tư lệnh Quân đoàn, các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, kịp thời tham mưu cho Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa, góp phần làm giảm các vụ việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật. Các cơ quan chức năng của Quân đoàn đã tham mưu hiệu quả với cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm; tình hình nội bộ ổn định, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững...

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi kiểm tra. 

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương những kết quả mà Quân đoàn 1 đã đạt được trong công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; công tác 1389; phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý, sử dụng đất quốc phòng và tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, thời gian tới, Quân đoàn 1 cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo của các cấp về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; quản lý, sử dụng đất quốc phòng và thi hành pháp luật về đấu thầu; tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất giúp Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân đoàn nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, chỉ huy và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm. 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Võ Minh Lương và đoàn công tác chụp ảnh cùng lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 1.

Quân đoàn cần chủ động chỉ đạo các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác xác minh, điều tra; đề ra các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm; duy trì chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh; chú trọng nghiên cứu và biên soạn các nội dung, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn đóng quân và đặc thù của cơ quan, đơn vị; lồng ghép với các nội dung, hội nghị và hoạt động của đơn vị để phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương trên địa bàn để triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân phải được tổ chức thường xuyên, kịp thời, trả lời đơn thư đúng thời gian quy định, tránh đơn thư khiếu nại vượt cấp; tích cực tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng...

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, Quân đoàn 1 phải tăng cường tính gương mẫu của người chỉ huy các cấp, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường cơ sở vật chất cho công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; chú trọng làm tốt công tác thi đua khen thưởng... 

Tin, ảnh: CẨM THANH